Copyright 2018 - Copyright © 2017 Pejabat Pendaftar

Unit Integriti dan Pematuhan melaksanakan Pekeliling Perkhidmatan Bil. 6 Tahun 2013 berdasarkan enam (6) fungsi teras integriti untuk:

  • Melaksanakan pemantauan pematuhan atas kelemahan pengurusan Pusat-pusat Tanggungjawab selepas Exit Conference dan Mesyuarat Jawatankuasa Audit (JKA);
  • Mengurus dan melaksana Mesyuarat Jawatankuasa Integriti dan Tadbir Urus (JITU) sebanyak tiga (3) kali setahun;
  • Mengurus dan melaksana mesyuarat Pengauditan Pengurusan Pusat-pusat Tanggungjawab  sebanyak lapan (8) kali setahun mengikut Mesyuarat Jawatankuasa Audit (JKA) yang diadakan;
  • Mengurus dan melaksana Mesyuarat Jawatankuasa Siasatan Kes Kehilangan mengikut isu/kes semasa;
  • Mengesan dan mengesahkan aduan salah laku jenayah serta pelanggaran tatakelakuan dan etika organisasi dalam tempoh satu (1) bulan dari tarikh pembukaan fail;
  • Memastikan setiap aduan mengenai salah laku jenayah serta pelanggaran tatakelakuan dan etika organisasi diberi maklum balas selewat-lewatnya tiga (3) hari bekerja dari tarikh aduan diterima oleh Unit Integriti dan Pematuhan.

 logo baru     logo rasmi 20 tahun       upsi no.1 pendidikan

Who's Online

Kami mempunyai 74 pengunjung dan tiada ahli dalam talian

Hubungi Kami

Pejabat Pendaftar,
Aras 1, Bangunan Canselori
Kampus Sultan Abdul Jalil Shah,
Universiti Pendidikan Sultan Idris,
35900 Tanjong Malim,
Perak, Malaysia

Tel: 05 450 6444
Fax: 05 459 5429
E-mail : pendaftar@upsi.edu.my