Copyright 2019 - Copyright © 2017 Pejabat Pendaftar

MESYUARAT LPU KALI KE-58 BIL. 2/2008

 1. Pekeliling Perkhidmatan Bil. 5/2008 Elaun Tanggungjawab Khas Pemandu [JPA 62/17/4 Klt. 6(12)]

MESYUARAT LPU KALI KE- 59 BIL. 3/2008

 1. Pekeliling Perkhidmatan Bil. 13/2008 Imbuhan Tahunan Dan Bayaran Prestasi 2008

MESYUARAT LPU KALI KE- 60 BIL. 4/2008

TIADA

 

MESYUARAT LPU KALI KE- 61 BIL. 5/2008

 1. Pekeliling Perkhidmatan Bil. 14 Tahun 2008 Kadar Cuti Rehat Tahunan Dan Tawaran Opsyen Kepada Pegawai Perkhidmatan Awam [JPA 43/7 Klt. 8(3)]
 2. Pekeliling Perkhidmatan Bil. 17 Tahun 2008 Pemberian Ex-Gratia Terbitan Sekaligus Kepada Ibu Atau Bapa Anggota Berpencen Yang Meninggal Dunia Semasa Dalam Perkhidmatan Tanpa Meninggalkan Balu/Duda Atau Anak [JPA/PEN/228/3/6(19)]
 3. Surat Pekeliling Perkhidmatan Bil. 17 Tahun 2008 Pemberian Wang Tunai Sebagai Gantian Cuti Rehat Yang Tidak Dapat Dihabiskan Oleh Pegawai Lantikan Secara Kontrak (Contract Of Service)
 4. Pekeliling Perkhidmatan Bil. 18 Tahun 2008 Peningkatan Maksimum Cuti Rehat Dan Cuti Rehat Khas Yang Boleh Dikumpul Untuk Pemberian Wang Tunai Sebagai Gantian Cuti Rehat (GCR) Kepada 150 Hari [JPA/PEN/228/43/8(5)]
 5. Pekeliling Perkhidmatan Bil. 22 Tahun 2008 Kemudahan Tambang Mengunjungi Wilayah Asal Bagi Pegawai Yang Bertukar Wilayah [JPA(S)2265/13L Jld. 13(107)]

MESYUARAT LPU KALI KE- 62 BIL. 2/2009

TIADA

 

MESYUARAT LPU KALI KE- 63 BIL. 3/2009

 1. Pekeliling Perkhidmatan Bil. 21 Tahun 2008 Menaik Taraf Skim Perkhidmatan Penolong Jururawat Kepada Skim Perkhidmatan Jururawat Masyarakat [JPA(S)(BPO)324/9/39 Klt.2 (30)]
 2. Surat Pekeliling Perkhidmatan Bil. 2 Tahun 2009 Pemantapan Pengurusan Sistem Penilaian Prestasi Pegawai Perkhidmatan Awam [JPA(S)K.256/6/27 KLT.2 (31)]
 3. Surat Pekeliling Perkhidmatan Bil. 3 Tahun 2009 Borang Laporan Penilaian Prestasi Khas Bagi Pegawai Perkhidmatan Awam [JPA(S)K.256/6/27 KLT.2 (32)]
 4. Surat Pekeliling Perkhidmatan Bil. 5 Tahun 2009 Penambahbaikan Kemudahan Cuti Bersalin Pegawai Perkhidmatan Awam [JPA 43/2 KLT.2]

MESYUARAT LPU KALI KE- 64 BIL. 4/2009

 1. Pekeliling Perkhidmatan Bil. 8 Tahun 2004 Kemudahan Perlindungan Insurans Kesihatan Kepada Pegawai Perkhidmatan Awam Yang Berada Di Luar Negara Atas Urusan Persendirian [JPA(S)187/20 Klt. 3(12)]
 2. Pekeliing Perkhidmatan Bil. 3 Tahun 2009 Dasar Kenaikan Pangkat Bagi Pegawai Yang Sedang Disiasat Dan Telah Dikenakan Hukuman Tatatertib [JPA(S)NP 134/1/KLT. 19(21)]
 3. Surat Pekeliling Perkhidmatan Bil. 7 Tahun 2009 Kemudahan Cuti Kursus Sambilan (CKS) Kepada Pegawai Yang Mengikuti Pengajian Secara Sambilan Di Institusi Pengajian Tinggi (IPT) Dalam Negara [JPA(L)S. 175/4/1-1 KLT. 8]
 4. Surat Edaran Yang Bertarikh 14 Mei 2009 Pelaksanaan Kenaikan Pangkat Pegawai Kumpulan Sokongan Yang Telah Berkhidmat 15 Tahun Dan Lebih Dalam Skim Perkhidmatan Dan Perkhidmatan Semasa [JPA(S)NP. 134/1 Klt. 19/s.k 2 (11)]

MESYUARAT LPU KALI KE- 65 BIL. 5/2009

 1. Pekeliling Perkhidmatan Bil. 6 Tahun 2009 Penjumudan Skim Perkhidmatan Pembantu Tadbir Rendah Dan Operator Mesin Prosesan Data Serta Perubahan Syarat Lantikan Skim Perkhidmatan Pembantu Tadbir (Perkeranian/Operasi) [JPA(S)324/8/26 Klt. 5 s.k 1 (30)]
 2. Pekeliling Perkhidmatan Bil. 9 Tahun 2009 Perubahan Nama Skim Perkhidmatan Pembantu Perubatan Dan Pembantu Farmasi [JPA(S) 324/14/24 Klt. 24 s.k 1 (49)]
 3. Pekeliling Perkhidmatan Bil. 10 Tahun 2009 Panduan Memanggil Balik Untuk Bertugas Semula Bagi Pegawai Yang Ditahan Kerja Akibat Prosiding Jenayah [JPA(S) TT. 71/3/1 ( )]
 4. Pekeliling Perkhidmatan Bil. 11 Tahun 2009 Perubahan Nama Skim Perkhidmatan Pembantu Teknik Dan Pembantu Teknik Landskap [JPA(BPO)324/14/13 Klt. 8 (36)]
 5. Pekeliling Perkhidmatan Bil. 12 Tahun 2009 Perubahan Skim Perkhidmatan Kurator, Penolong Kurator Dan Pembantu Muzium [JPA(S)(BPO)324/14/35-2 (21)]
 6. Surat Pekeliling Perkhidmatan Bil. 8 Tahun 2009 Panduan Pelaksanaan Kaedah Pergerakan Gaji Tahunan Bagi Pegawai Dalam Tempoh Percubaan [JPA(S)(K)223/4/4 Klt. 5 (40)]

MESYUARAT LPU KALI KE- 66 BIL. 6/2009

 1. Pekeliling Perkhidmatan Bil. 18 Tahun 2009 Dasar Dan Prosedur Mengikuti Kursus Pra Perkhidmatan Bagi Pegawai Yang Sedang Berkhidmat [JPA.BK (S) 223/5/2 Jld. 2/(11)]
 2. Pekeliling Perkhidmatan Bil. 21 Tahun 2009 Peraturan Permohonan Perbelanjaan Kemudahan Perubatan [JPA (SARAAN) (S) 264/15/16-4(5)]
 3. Pekeliling Perkhidmatan Bil. 23 Tahun 2009 Dasar Dan Prosedur Perletakan Jawatan Dan Pelepasan Dengan Izin [JPA.BK(S)173/9/3 Jld. 2(1)]
 4. Pekeliling Perkhidmatan Bil. 24 Tahun 2009 Pemanjangan Bantuan Khas Kewangan Tahun 2009 Kepada Pegawai Perkhidmatan Awam Persekutuan Dalam Kumpulan Pengurusan Dan Profesional [JPA(BGE)223/5/4-3(48)]
 5. Surat Pekeliling Perkhidmatan Bil. 12 Tahun 2009 Pelaksanaan Aplikasi Psikologi : Budaya Kerja Pencapaian Diutamakan
 6. Surat Pekeliling Perkhidmatan Bil. 13 Tahun 2009 Pengiktirafan Kelayakan Ijazah Sarjana Dan/Atau Ijazah Doktor Falsafah (Ph.D) Bagi Maksud Pelantikan Ke Perkhidmatan Awam

MESYUARAT LPU KALI KE- 67 BIL. 1/2010

 1. Pekeliling Perkhidmatan Bil. 27 Tahun 2009 Skim Perkhidmatan Pembantu Setiausaha Pejabat/Setiausaha Pejabat [JPA(S)(BPO)324/8/25 Klt.10(1)]
 2. Pekeliling Perkhidmatan Bil.28 Tahun 2009 Tanggungjawab Pegawai Awam Terhadap Penyampaian Perkhidmatan Awam Berdasarkan Tatakelakuan Pegawai Awam [JPA(S)TT.71/197(10)]
 3. Pekeliling Perkhidmatan Bil. 29 Tahun 2009 Cuti Tanpa Gaji Bagi Pegawai Yang Mengikut Pasangan Bertugas Atau Berkursus Di Dalam Atau Di Luar Negeri [JPA.BK 43/12/2 Jld. 32 (30)]
 4. Peraturan Mengenai Kebenaran Untuk Meninggalkan Pejabat Dalam Waktu Bekerja Di Bawah Perintah Am 5 Bab G – Mematuhi Waktu Bekerja [JPA(SARAAN)(S)1619 Klt. 16 (7)]
 5. Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 30 Tahun 2009 Dasar Pengkomersialan Harta Intelek Hadil Penyelidikan Dan Pembangunan (R&D) Yang Dibiayai Oleh Kerajaan [JPA(S)TT.71/163(36)]
 6. Surat Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 14 Tahun 2009 Kelayakan Sijil Tinggi Agam Malaysia (STAM) Oleh Lembaga Peperiksaan Bagi Maksud Pelantikan Ke Perkhidmatan Awam [JPA(S)(BPO)130/1/2-5 Jld. 2(60)]
 7. Surat Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 16 Tahun 2009 Kemudahan Cuti Bersalin Kepada Pegawai Bukan Warganegara Yang Dilantik Secara Kontrak (Contract Of Service) [JPA(S)(K)173/18 Klt. 17 (28)]
 8. Pekeliling Perkhidmatan Bil. 1 Tahun 2010 Pelaksanaan Dan Penetapan Gred Jawatan Pembantu Setiausaha Pejabat/Setiausaha Pejabat [JPA(S)(BPO)215/65Klt. (1)SK(63)]

MESYUARAT LPU KALI KE- 68 BIL. 2/2010

 1. Surat Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 2 Tahun 2010 Pelaksanaan Modul Pengurusan Saraan, Faedah Dan Ganjaran – Submodul Pengurusan CutI [JPA(BPM)(S)223/4/7 (28)]
 2. Pekeliling Perkhidmatan Bil. 3 Tahun 2010 Kemudahan Cuti Tanpa Rekod Kepada Pegawai Perkhidmatan Awam Yang Menderma Organ [JPA(BGE)223/5/4-3(50)]
 3. Pekeliling Perkhidmatan Bil. 4 Tahun 2010 Pemansuhan Bayaran Wad Kepada Pegawai Dan Pesara-Pesara Perkhidmatan Awam [JPA(BGE)223/5/4-3(51)]
 4. Surat Edaran Yang Bertarikh 8 Februari 2010 Kelayakan Pemberian Bantuan Sara Hidup Kepada Pegawai Perkhidmatan Awam Yang Mengikuti Kursus/Cuti Belajar Jangka Panjang

MESYUARAT LPU KALI KE- 69 BIL. 3/2010

 1. Pekeliling Perkhidmatan Bil. 2 Tahun 2010 Pindaan Dasar Penangguhan Balik Pelajar-Pelajar Tajaan Kerajaan Di Luar Negara [JPA(I)S.175/4/4-1/12 KLT.1 (1)]
 2. Surat Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 6 Tahun 2010 Pemberian Bayaran Insentif Penempatan Sabah, Sarawak Atau Labuan, Bayaran Insentif Perumahan Sabah, Sarawak Atau Labuan Dan Pemanjangan Kemudahan Perubatan Kepada Pegawai Bukan Warganegara Yang Dilantik Secara Kontrak (Contract Of Service) [JPA(BGE)223/5/4-3 (53)]
 3. Surat Edaran Yang Bertarikh 27 Januari 2010 Penguatkuasaan Peraturan Berkaitan Pematuhan Waktu Bekerja Pegawai Awam [JPA(S)TT.233/2 Jld. 2(1)]
 4. Surat Edaran Yang Bertarikh 26 Mac 2010 Tindakan Tatatertib Ke Atas Pegawai Awam Yang Mengemukakan Sijil Cuti Sakit Palsu Atau Meminda Sijil Cuti Sakit [JPA.(S)TT 343 Jld. 2 (67)]
 5. Surat Edaran Yang Bertarikh 29 Mac 2010 Penetapan Harta Di Bawah Subperaturan 10(8) Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan Dan Tatatertib) 1993 [JPA(S)TT.71/12/1 Jld. 6 (15)]
 6. Surat Edaran Yang Bertarikh 29 Mac 2010 Pelaksanaan Kaedah Pusat Penilaian Khas Bagi Pegawai-Pegawai Kumpulan Sokongan Yang Berkhidmat Selama 15 Tahun Ke Atas Dan Akan Bersara Dalam Tempoh 2 Tahun [JPA.BK(S)241/82/1 Jld. 3 (1)]
 7. Surat Edaran Yang Bertarikh 22 April 2010 Buku ‘Pengenalan Dan Mekanisme Pelaksanaan HRMIS’ versi Terkini [JPA(BPM)(S)146/45/1 Klt. 6 (22)]
 8. Surat Edaran Yang Bertarikh 30 April 2010 Peraturan-Peraturan Lembaga Kenaikan Pangkat Perkhidmatan Awam 2010 [JPA(S)K.134/4 Klt. 9(34)]
 9. Surat Edaran Yang Bertarikh 11 Mei 2010 Penambahan Syarat Pertukaran Sementara/Peminjaman Bagi Pegawai Yang Dilantik Secara Pertukaran Sementara/Peminjaman [JPA(K)(S)269/2/2 Klt. 12 (21)]
 10. Surat Edaran Yang Bertarikh 11 Mei 2010 Pengemaskinian Maklumat Profil Perkhidmatan Dalam HRMIS [JPA(BPM)(S)146/45/1 Klt. 6(2)]
 11. Surat Edaran Yang Bertarikh 26 Mei 2010 Penambahbaikan Kemudahan Tambang Percuma Kepada Pegawai Perkhidmatan Awam [JPA(S)133/8/2 (82)]

MESYUARAT LPU KALI KE- 70 BIL. 4/2010

 1. Surat Pekeliling Perkhidmatan Bil. 7 Tahun 2010 – Pindaan Kepada Lampiran A – Senarai Skim–Skim Perkhidmatan Yang Memperuntuk Syarat Lantikan Di Peringkat Ijazah Sarjana Dan/Atau Ijazah Doktor Falsafah (Ph.D) [JPA(L)S.180/8/1-110 Jld. 2(3)]
 2. Surat Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 8 Tahun 2010 – Panduan Pelaksanaan Pementoran Dalam Pengurusan Sumber Manusia Sektor Awam [JPA(PS)215/3 Klt. 2 (51)]
 3. Surat Edaran Bertarikh 23 Jun 2010 – Penghantaran Maklumat Bagi Urusan Faedah Persaraan Dan Faedah Terbitan Melalui Modal Penamatan Perkhidmatan – Sistem Maklumat Pengurusan Sumber Manusia (HRMIS) [JPA/PEN(S)228/25/11(2)]

MESYUARAT LPU KALI KE- 71 BIL. 5/2010

 1. Pekeliling Perkhidmatan Bil. 7 Tahun 2010 Panduan Pengurusan Pemangkuan Dan Kenaikan Pangkat Dalam Perkhidmatan Awam [JPA.SULIT.NP.134/1/Klt. 21/(45)]
 2. Surat Edaran Bertarikh 5 Ogos 2010 Arahan Penempatan Dan Melaksanakan Tugas Jawatan Lebih Tinggi Tanpa Kelulusan Lembaga Kenaikan Pangkat [JPA.(S)NP.134/1 Jld. 21/(55)]
 3. Pekeliling Perkhidmatan Bil. 10 Tahun 2010 Bantuan Khas Kewangan 2010 [JPA(BGE)223/5/4-3]
 4. Surat Edaran Bertarikh 11 Ogos 2010 Penjelasan Mengenai Keperluan Bekerja Lebih Masa [JPA(SARAAN)(S)1619 Klt. 16 (93)]

MESYUARAT LPU KALI KE- 72 BIL. 6/2010

 1. Surat Edaran Yang Bertarikh 30 September 2010 Pendedahan Kepada Pegawai Yang Mempunyai Kelulusan Di Peringkat Doktor Falsafah Dalam Mesyuarat Pengurusan Tertinggi Di Kementerian Dan Jabatan [JPA(S)NP.134/2/3 Klt. 3 (114)]
 2. Surat Edaran Yang Bertarikh 30 September 2010 Pemanjangan Pemberian Pindahan Dan Elaun/Bayaran Kepada Waris Pegawai Yang Meninggal Dunia Dalam Perkhidmatan [JPA(SARAAN)(S)223/8/2-2 Klt. 3(47)]
 3. Surat Pekeliling Am Bilangan 3 Tahun 2010 Tindakan Tatatertib Terhadap Penjawat Awam Yang Membuat Kenyataan Menyentuh Sensitiviti Kaum Dan Agama [PM 11880/A/078/14 Jld. 5 bth : 1 Oktober 2010)
 4. Surat Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 9 Tahun 2010 Pelaksanaan Submodul Pengurusan Perhubungan Majikan Pekerja – Majlis Bersama Jabatan (MBJ) Aplikasi HRMIS [JPA(BPM)(S)223/4/7 (37)]
 5. Surat Edaran Yang Bertarikh 18 Oktober 2010 Urusan Kenaikan Pangkat Secara Khas Untuk Penyandang (KUP) Di Badan Berkuasa Berkanun Dan Pihak Berkuasa Tempatan [JPA(S)NP 134/8/1 Jld. 23 (13)]
 6. Surat Edaran Yang Bertarikh 21 Oktober 2010 Penambahbaikan Dasar Mengenai Penerimaan Sijil Sakit Yang Dikeluarkan Oleh Hospital /Klinik Di Singapura [JPA(S)223/8/3 Klt. 15 (9)]
 7. Pekeliling Perkhidmatan Bil. 11 Tahun 2010 Bantuan Khas Kewangan Kedua Tahun 2010 [JPA(BGE)223/5/4-3 (74)]

MESYUARAT LPU KALI KE- 73 BIL. 1/2011

TIADA

 

MESYUARAT LPU KALI KE- 74 BIL. 2/2011

 1. Pekeliling Perkhidmatan Bil. 1 Tahun 2011 Kelayakan Sijil Kemahiran Malaysia Bagi Maksud Pelantikan Ke Perkhidmatan Awam [JPA.BPO(S)130/1/2-5 Jld. 6 (24)]
 2. Pekeliling Perkhidmatan Bil. 2 Tahun 2011 Dasar Dan Prosedur Pelantikan Bekas Tentera Ke Dalam Perkhidmatan Awam [JPA.BK.(S) 256/6/32]
 3. Pekeliling Perkhidmatan Bil. 3 Tahun 2011 Dasar Dan Prosedur Pengambilan Pekerja Sambilan Harian [JPA.BK(S)54/3 Jld. 2 (14)]
 4. Surat Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 1 Tahun 2011 Penurunan Kuasa Melulus Kelonggaran Syarat Had Umur Maksimum Bagi Pelantikan Secara Kontrak Di Institusi Pengajian Tinggi Awam [JPA(S)(K)173/18 Klt. 17(63)]
 5. Surat Edaran Yang Bertarikh 17 Februari 2011 Pengecualian Syarat Kursus Kenegaraan Di Tahap Kecekapan 1 (TK1) Dan Urusan Kenaikan Pangkat Selepas Pemansuhan Penilaian Tahap Kecekapan (PTK) [JPABK(S) 134/2/8 (9)]
 6. Surat Edaran Yang Bertarikh 9 Mac 2011 Garis Panduan Penubuhan Unit Pematuhan Di Jabatan Peringkat Persekutuan Dan Negeri [JPA(S)TT.193/111 Jld. II (67)]

MESYUARAT LPU KALI KE- 75 BIL. 3/2011

 1. Pekeliling Perkhidmatan Bil. 5 Tahun 2011 Dasar Dan Prosedur Penempatan Pegawai Di Bawah Program Penempatan Silang (Cross Fertilization Program) [JPA.BK (S) 230/19 Jld. 3 (26)]
 2. Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 6 Tahun 2011 Pindaan Pelaksanaan Tapisan Keselamatan Bagi Pegawai Yang Dilantik Dalam Perkhidmatan Awam [JPA.BK(S) 256/6/26 Jld. 2 (18)]
 3. Surat Edaran Yang Bertarikh 20 Mei 2011 Pembekuan Pengambilan/Pengisian Jawatan Dan Pemansuhan Jawatan Kosong Di Semua Kementerian Dan Jabatan Persekutuan, Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri, Badan Berkanun Persekutuan Dan Badan Berkanun Negeri [JPA.BPO(S)71/3/4-2 Jld. 3 (17)]

MESYUARAT LPU KALI KE- 76 BIL. 4/2011

 1. Pekeliilng Perkhidmatan Bilangan 7 Tahun 2011 Bayaran Insentif Pakar, Bayaran Insentif Kesihatan Awam Pegawai Pergigian Dan Bayaran Insentif Pegawai Kesihatan Daerah [JPA(BGE)223/5/4-3 (65)]
 2. Surat Edaran Yang Bertarikh 3 Jun 2011 Surat Akuan Pinjaman/Pembiayaan Pendidikan Bagi Pegawai Yang Berkhidmat Di Dalam Sektor Awam [JPA(K)(S)193/3/19-8(29)]
 3. Surat Edaran Yang Bertarikh 30 Jun 2011 Larangan Penglibatan Pegawai Awam Dalam Perhimpunan Haram Atau Gerakan Yang Mengancam Keselamatan Negara [JPA(S)TT. 71/140/(48)]
 4. Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 8 Tahun 2011 Imbuhan Tahunan Dan Bayaran Khas Prestasi Tahun 2011 [JPA(BGE)223/5/4-3 (67)]
 5. Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 6 Tahun 1987 Elaun-Elaun Dan Kemudahan-Kemudahan Bagi Pegawai-Pegawai Yang Bertukar Wilayah

MESYUARAT LPU KALI KE- 77 BIL. 5/2011

 1. Surat Edaran Yang Bertarikh 24 Ogos 2011 Elaun Bagi Pelajar Institusi Pengajian Tinggi Yang Mengikuti Latihan Amali Di Agensi Kerajaan [JPA(L)S. 175/4/4-2]

MESYUARAT LPU KALI KE- 78 BIL. 6/2011

 1. Pekeliling Perkhidmatan Bil. 10 Tahun 2011 Imbuhan Tahunan Dan Bayaran Khas Prestasi Kali Kedua Tahun 2011 [JPA(BGE) 223/5/4-3 (68)]
 2. Surat Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 3 Tahun 2011 Pelaksanaan Modul Perolehan Sumber Manusia – Fungsi Permohonan Pertukaran [JPA.BK 334/6/1-2 Jld. 2 (20)]
 3. Surat Edaran Yang Bertarikh 12 Oktober 2011 Penentuan Penyelia Di Setiap Peringkat Di Dalam Kementerian Dan Jabatan Bagi Tujuan Kawalan Dan Pengawasan Tataertib [JPA.BK(S) 223/9/3 (16)]
 4. Surat Edaran Yang Bertarikh 19 Oktober 2011 Pelaksanaan Kenaikan Pangkat Pegawai Kumpulan Sokongan Yang Telah Berkhidmat 15 Tahun Dan Lebih Bagi Penyandang Yang Berada Di Skim Perkhidmatan Jumud Yang Tiada Lapisan Gred Kenaikan Pangkat [JPA.BK(S) 134/2/8 (69)]
 5. Surat Edaran Yang Bertarikh 22 November 2011 Tanggungjawab Pegawai Pengawal Menyediakan Jawapan Dan Tindakan Susulan Bagi Setiap Teguran Laporan Ketua Audit Negara [JPA.BK(R) 174/2/9 (44)]

MESYUARAT LPU KALI KE- 79 BIL. 1/2012

 1. Pekeliling Perkhidmatan Bil. 15 Tahun 2011 Pelaksanaan Pemeriksaan Kesihatan Bagi Pelantikan Ke Dalam Perkhidmatan Awam [JPA.BK(S)215/13 Jld. 2(77)]
 2. Surat Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 4 Tahun 2011 Program Bersepadu Potensi Dan Kompetensi [JPA.BK.(S)226/6/14 (31)]
 3. Surat Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 5 Tahun 2011 Peperiksaan Perkhidmatan Awam [JPA.BK(S)241/87 Jld. 4(10)]
 4. Surat Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 6 Tahun 2011 Program Transformasi Minda [JPA.BK(S) 226/6/16 (23)]
 5. Surat Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 7 Tahun 2011 Penganugerahan Pingat Perkhidmatan Cemerlang Dan Pemberian Anugerah Perkhidmatan Cemerlang [JPA.BK(R) 149/3/5 Jld. 2 (26)]
 6. Surat Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 10 Tahun 2011 Dasar Dan Prosedur Pelepasan Jawatan Dan Peletakan Jawatan [JPA.BK.(S) 173/9/3 Jld. 2(24)]
 7. Surat Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 12 Tahun 2011 Dasar Baru Pelantikan Secara Peminjaman, Pertukaran Sementara Dan Pertukaran Tetap [JPA(K)(S) 269/2/2 Klt. 12/(30)]
 8. Surat Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 13 Tahun 2011 Pelaksanaan Dasar Pemisah (Exit Policy) Dalam Perkhidmatan Awam [JPA(S) 134/2/4-1 Klt. 4 (10)]
 9. Surat Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 14 Tahun 2011 Sistem Penilaian Prestasi Pegawai Perkhidmatan Awam Di Bawah Saraan Baru Perkhidmatan Awam [JPA.BK.(S) 174/3/2-20 (2)]
 10. Surat Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 15 Tahun 2011 Kemajuan Kerjaya Pegawai Perkhidmatan Awam Persekutuan Di Bawah Saraan Baru Perkhidmatan Awam [JPA.BK(S) 134/8/93 s.k. 1 (4)]
 11. Surat Edaran Yang Bertarikh 16 Disember 2011 Pelaksanaan Pemeriksaan Kesihatan Bagi Pegawai Perkhidmatan Awam Gred 54 Dan Ke Atas Bagi Tujuan Kenaikan Pangkat [JPA.BK(S) 134/2/8 Jld. 3 (3)]
 12. Surat Edaran Yang Bertarikh 27 Disember 2011 Pelanjutan Tempoh Opsyen Di Bawah Saraan Baru Perkhidmatan Awam Bagi Pegawai Perkhidmatan Awam Persekutuan [JPA.BK(S) 71/3/4-2 Jld. 3 (37)]
 13. Surat Edaran Yang Bertarikh 7 Disember 2011 Kaedah Pengiraan Elaun Pemangkuan Pegawai Yang Memangku Gred Kumpulan Pengurusan Tertinggi Dalam Sistem Saraan Baru Perkhidmatan Awam [JPA.BK(S) 134/8/93 s.k. 3 (6)]
 14. Surat Edaran Yang Bertarikh 27 Disember 2011 Urusan Kenaikan Pangkat Bagi Pegawai Perkhidmatan Awam Persekutuan Berikutan Saraaan Baru Perkhidmatan Awam [JPA.BK(S) 134/8/93 s.k. 2 (7)]
 15. Surat Edaran Yang Bertarikh 30 Disember 2011 Pelaksanaan Penganugerahan Pingat Perkhidmatan Cemerlang Bagi Tahun 2012 [JPA.BK(R) 149/3/5 (30)]
 16. Pelaksanaan Urusan Kenaikan Pangkat Tanpa Pemangkuan [JPA.BK(134/2/8 Jld. 2 s.k. 1 (7)]

MESYUARAT LPU KALI KE- 80 BIL. 2/2012

 1. Pekeliling Perkhidmatan Bil. 15/2011, Pelaksanaan Pemeriksaan Kesihatan Bagi Pelantikan Ke Dalam Perkhidmatan Awam
 2. Surat Pekeliling Perkhidmatan Bil. 4/2011, Program Bersepadu Potensi Dan Kompetensi
 3. Surat Pekeliling PerkhidmatanPeperiksaan Perkhidmatan Awam
 4. Surat Pekeliling Perkhidmatan Bil. 6/2011, Program Transformasi Minda
 5. Surat Pekeliling Perkhidmatan Bil. 7/2011, Penganugerahan Pingat Perkhidmatan Cemerlang Dan Pemberian Anugerah Perkhidmatan Cemerlang
 6. Surat Pekeliling Perkhidmatan Bil. 10/2011, Dasar Dan Prosedur Pelepasan Jawatan Dan Peletakan Jawatan
 7. Surat Pekeliling Perkhidmatan Bil. 12/2011, Dasar Baru Pelantikan Secara Peminjaman, Pertukaran Sementara Dan Pertukaran Tetap
 8. Surat Pekeliling Perkhidmatan Bil. 13/2011, Pelaksanaan Dasar Pemisah (Exit Policy) Dalam Perkhidmatan Awam
 9. Surat Pekeliling Perkhidmatan Bil. 14/2011, Sistem Penilaian Prestasi Pegawai Perkhidmatan Awam Di Bawah Saraan Baru Perkhidmatan Awam
 10. Surat Pekeliling Perkhidmatan Bil. 15/2011, Kemajuan Kerjaya Pegawai Perkhidmatan Awam Persekutuan Di Bawah Saraan Baru Perkhidmatan Awam
 11. Surat Edaran bertarikh 16 Disember 2011 [JPA.BK(S)134/2/8 Jld. 2(3)], Pelaksanaan Pemeriksaan kesihatan Bagi Pegawai Perkhidmatan Awam Gred 54 Dan Ke Atas Bagi Tujuan Kenaikan Pangkat
 12. Surat Edaran bertarikh 27 Disember 2011 [JPA.BK(S)71/3/4-2 Jld. 3 (37)], Pelanjutan Tempoh Opsyen Bawah Saraan Baru Perkhidmatan Awam Bagi Pegawai Perkhidmatan Awam Persekutuan
 13. Surat Edaran bertarikh 7 Disember 2011 [JPA.BK(S)134/8/93 s.k.3 (6)], Kaedah Pengiraan Elaun Pemangkuan Pegawai Yang Memangku Gred Kumpulan Pengurusan Tertinggi Dalam Sistem Saraan Baru Perkhidmatan Awam
 14. Surat Edaran bertarikh 27 Disember 2011 [JPA.BK(S)134/8/93 s.k.2 (7)], Urusan Kenaikan Pangkat Bagi Pegawai Perkhidmatan Awam Persekutuan Berikutan Saraan Baru Perkhidmatan Awam
 15. Surat Edaran bertarikh 30 Disember 2011 [JPA.BK(R)149/3/5 (30)], Pelaksanaan Penganugerahan Pingat Perkhidmatan Cemerlang Bagi Tahun 2012
 16. Surat Edaran bertarikh 27 Disember 2011 [JPA.BK(S}134/2/8 jld .2 s.k.1 (7)], Pelaksanaan Urusan Kenaikan Pangkat Tanpa Pemangkuan

MESYUARAT LPU KALI KE- 81 BIL. 3/2012

 1. Surat Pekeliling Perkhidmatan Bil. 3/2012, Kaedah Pemberian Anjakan Gaji Berdasarkan Jadual Gaji Minimum-Maksimum
 2. Surat Edaran Bertarikh 2 Mei 2012, Perkhidmatan Pembiayaan Bekalan Ubat Dan Alatan Perubatan Kepada Pesara Awam Persekutuan Dan Tanggungan Yang Layak Melalui Penyampaian Sistem Electronic Medical Automation Supply System (e-MASS)
 3. Surat Pekeliling Perkhidmatan Bil. 2/2012, Dasar Baru Pelantikan Secara Peminjaman, Pertukaran Sementara Dan Pertukaran Tetap
 4. Surat Edaran Bertarikh 25 April 2012, Penguatkuasaan Kawalan Dan Pengawasan Tatatertib Oleh Penyelia/ Ketua Jabatan
 5. Surat Pekeliling Perkhidmatan Bil. 1/2012, Perubahan Penetapan Gaji Permulaan Berikutan Pelaksanaan Jadual Gaji Minimum – Maksimum Menggantikan Jadual Gaji Matriks
 6. Surat Edaran Bertarikh 13 April 2012, Maklumat Gaji Akhir Bagi Urusan Pembayaran Faedah Persaraan Dan Faedah Terbitan Berdasarkan Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 1 Tahun 2012 Atau Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 2 Tahun 2012
 7. Surat Edaran Bertarikh 3 April 2012, Garis Panduan Pelaksanaan Program Buddy System
 8. Pekeliling Perkhidmatan Bil. 3/2012, Kenaikan Kadar Bantuan Sara Hidup
 9. Pekeliling Perkhidmatan Bil. 1/2012, Kenaikan Gaji Pegawai Perkhidmatan Awam Persekutuan Di Bawah Sistem Saraan Malaysia

MESYUARAT LPU KALI KE- 82 BIL. 4/2012

 1. Surat Edaran JPA Bertarikh 28 Jun 2012, Sukatan Ujian Kemahiran Bagi Skim Perkhidmatan Pembantu Setiausaha Pejabat dan Setiausaha Pejabat
 2. Pekeliling Perkhidmatan Bil. 5/2012: Imbuhan Tahunan dan Bayaran Khas Prestasi Tahun 2012. [JPA(BGE)223/5/4-3(69)]
 3. Surat Edaran JPA (Pembangunan) Bertarikh 30 Julai 2012, Penguatkuasaan Peraturan Berkaitan Pematuhan Waktu Bekerja Penjawat Awam
 4. Surat Edaran JPA (Pembangunan) Bertarikh 9 Julai 2012, Borang Perakuan Ketua Jabatan Bagi Tujuan Pengesahan Kenaikan Pangkat Pegawai Jawatan Utama Sektor Awam dan Jawatan Gred Khas Sektor Awam

MESYUARAT LPU KALI KE- 83 BIL. 5/2012

 1. Surat Edaran JPA Bertarikh 28 Jun 2012, Sukatan Ujian Kemahiran Bagi Skim Perkhidmatan Pembantu Setiausaha Pejabat dan Setiausaha Pejabat
 2. Pekeliling Perkhidmatan Bil. 5/2012: Imbuhan Tahunan dan Bayaran Khas Prestasi Tahun 2012. [JPA(BGE)223/5/4-3(69)]
 3. Surat Edaran JPA (Pembangunan) Bertarikh 30 Julai 2012, Penguatkuasaan Peraturan Berkaitan Pematuhan Waktu Bekerja Penjawat Awam
 4. Surat Edaran JPA (Pembangunan) Bertarikh 9 Julai 2012, Borang Perakuan Ketua Jabatan Bagi Tujuan Pengesahan Kenaikan Pangkat Pegawai Jawatan Utama Sektor Awam dan Jawatan Gred Khas Sektor Awam

MESYUARAT LPU KALI KE- 84 BIL. 6/2012

 1. Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 12/2012: Imbuhan Tahunan Dan Bayaran Khas Prestasi Kali Kedua Tahun 2012 [JPA (BGE) 223/5/4-3 (70)]

MESYUARAT LPU KALI KE- 85 BIL. 1/2013

 1. Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 13/2012: Penganugerahan Pingat Perkhidmatan Cemerlang Dan Pemberian Anugerah Perkhidmatan Cemerlang
 2. Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 14/2012: Program Transformasi Minda
 3. Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 15/2012: Pindaan Skim Perkhidmatan Pensyarah Perubatan Dan Pensyarah Pergigian
 4. 138)Surat Edaran JPA Bertarikh 14.12.2012, Perlanjutan Tempoh Perkhidmatan Pegawai Warganegara Yang Dilantik Secara Contract Of Service Dan Contract For Service
 5. Surat Edaran JPA Bertarikh 19.12.2012, Pemakluman Mengenai Penurunan Kuasa Melulus Bayaran Elaun Lebih Masa Dan Upah Bekerja Pada Cuti Mingguan Dan Cuti Kelepasan Am Peraturan Pengambilan Pekerja Sambilan Harian

MESYUARAT LPU KALI KE- 86 BIL. 2/2013

 1. Pekeliling Perkhidmatan JPA Bertarikh 14.3.2013, Pemeriksaan Kesihatan Bagi Maksud Pelantikan ke Dalam Perkhidmatan Awam (PP 1/2013)
 2. Pekeliling Perkhidmatan JPA Bertarikh 14.3.2013, Penambahbaikan Jadual Gaji Minimum-Maksimum Bagi Pegawai Perkhidmatan Awam Persekutuan Di Bawah Sistem Saraan Malaysia (PP 2/2013)
 3. Pekeliling Perkhidmatan JPA Bertarikh 14.3.2013,Tabung Wira Negara (PP 3/2013)
 4. Surat Edaran JPA Bertarikh 13.03.2013, Kuasa Menimbang Pelantikan Secara Pertukaran Sementara dan Peminjaman Bagi Pegawai Awam Persekutuan (SE13032013)
 5. Surat Edaran JPA Bertarikh 31.01.2013, Cuti Tanpa Rekod Perayaan Vaisakhi (SE31012013)
 6. Surat Edaran JPA Bertarikh 17.01.2013, Pindaan Kuasa Menimbang Bagi Pelantikan Secara Kontrak Pesara dan Pesara Pilihan Ke Dalam Kumpulan Pengurusan Tertinggi (SE17012013)
 7. Surat Edaran JPA Bertarikh 21.11.2012, Garis Panduan Kemudahan Cuti Belajar Bergaji Penuh Kepada Kumpulan Sokongan Bagi Mengikuti Latihan Kemahiran (Teknikal dan Vokasional) Di Bawah SKILLS Malaysia)

MESYUARAT LPU KALI KE- 87 BIL. 3/2013

 1. Surat Edaran JPA Bertarikh 10.04.2013, Kelayakan Cuti Tanpa Rekod Perayaan Vaisakhi (
 2. Pekeliling Perkhidmatan JPA Bertarikh 13.06.2013, Pemberian Pemindahan Gaji Kepada Pegawai Perkhidmatan Awam Persekutuan Di Bawah Sistem Saraan Malaysia (PP 052013)

MESYUARAT LPU KALI KE- 88 BIL. 4/2013

 1. Pekeliling Perkhidmatan JPA Bertarikh 24.07.2013, Bantuan Khas Kewangan (BKK) bagi Tahun 2013 (PP 7/2013)

MESYUARAT LPU KALI KE- 89 BIL. 5/2013

 1. Surat Edaran JPA Bertarikh 22.07.2013, Elaun Bulanan Bagi Tutor di Kementerian Pendidikan Malaysia (SE 22072013)
 2. Surat Edaran JPA Bertarikh 19.08.2013, Tempoh Minimum Pemangkuan Sebelum Dipertimbangkan Kenaikan Pangkat (SE 19082013)

MESYUARAT LPU KALI KE- 90 BIL. 6/2013

 1. Surat Pekeliling Perkhidmatan Bil. 9/2013 Bertarikh 11.10.2013, Pemakaian Two/Three - Piece Suit Pants Bagi Pegawai Awam Wanita Semasa Bekerja (SPP 9/2013)
 2. Surat Edaran JPA Bertarikh Julai 2013, Garis Panduan Pelaksanaan Program Rakan Pembimbing Perkhidmatan Awam ( Akrab) (SE
 3. Pekeliling Perkhidmatan JPA Bertarikh 21.10.2013, Kenaikan Pangkat Secara Time-Based Berasaskan Kecemerlangan Bagi Pegawai Kumpulan Pelaksana Yang Berada Di Gred Lantikan (PP 8/2013)
 4. Pekeliling Perkhidmatan JPA Bertarikh 07.11.2013, Pindaan Skim Perkhidmatan Jururawat Dengan Memperuntukkan Perbekalan Kenaikan Pangkat Ke Kumpulan Pengurusan Tertinggi (PP 9/2013)
 5. Pekeliling Perkhidmatan JPA Bertarikh 07.11.2013, Pindaan Terma Dan Perubahan Had Umur Kenaikan Pangkat Secara Lantikan (PP 10/2013)
 6. Pekeliling Perkhidmatan JPA Bertarikh 07.11.2013, Penjumudan Skim Perkhidmatan Juruteknik Dan Pindaan Skim Perkhidmatan Pelukis Pelan, Penolong Jurutera, Penolong Pegawai Seni Bina Dan Penolong Juruukur Bahan (PP 11/2013)
 7. Pekeliling Perkhidmatan JPA Bertarikh 07.11.2013, Penjumudan Skim Perkhidmatan Juruteknik Ukur, Juruteknik Landskap Dan Juruteknik Perancang Bandar Dan Desa Serta Pindaan Skim Perkhidmatan Penolong Juruukur, Penolong Arkitek Landskap Dan Penolong Pegawai Perancang Bandar Dan Desa (PP 12/2013)
 8. Pekeliling Perkhidmatan JPA Bertarikh 07.11.2013, Penjumudan Skim Perkhidmatan Pembantu Pertanian Dan Pindaan Skim Perkhidmatan Penolong Pegawai Pertanian, Pembantu Veterinar Dan Penolong Pegawai Veterinar (PP 13/2013)
 9. Pekeliling Perkhidmatan JPA Bertarikh 07.11.2013, Pindaan Nama Klasifikasi Perkhidmatan Mahir/Separuh Mahir/Tidak Mahir (R) (PP 16/2013)
 10. Pekeliling Perkhidmatan JPA Bertarikh 07.11.2013, Pindaan Skim Perkhidmatan Operator Loji, Pemandu Kenderaan Dan Penghantar Notis (PP 17/2013)
 11. Pekeliling Perkhidmatan JPA Bertarikh 07.11.2013, Pindaan Skim Perkhidmatan Pemandu/Operator Jentera Pemunggah Dan Pembantu Perawatan Kesihatan (PP 18/2013)
 12. Pekeliling Perkhidmatan JPA Bertarikh 07.11.2013, Skim Perkhidmatan Pembantu Operasi Dan Pembantu Awam (PP 19/2013)
 13. Pekeliling Perkhidmatan JPA Bertarikh 07.11.2013, Pindaan Skim Perkhidmatan Penjaga Jentera Elektrik (PP 21/2013)
 14. Pekeliling Perkhidmatan JPA Bertarikh 07.11.2013, Skim Perkhidmatan Pembantu Kemahiran (PP 22/2013)
 15. Pekeliling Perkhidmatan JPA Bertarikh 07.11.2013, Pertukaran Pelantikan Pegawai Dalam Skim Perkhidmatan Jumud Kepada Skim Perkhidmatan Yang Berkuatkuasa ( PP 23/2013)
 16. Pekeliling Perkhidmatan JPA Bertarikh 07.11.2013, Pindaan Skim Perkhidmatan Pegawai Kebudayaan, Penerbit Rancangan, Artis Budaya, Ahli Muzik, Ahli Fotografi, Jurusolek, Pereka Dan Pegawai Berita (PP 24/2013)
 17. Pekeliling Perkhidmatan JPA Bertarikh 07.11.2013, Pindaan Skim Perkhidmatan Guru Bahasa (PP 28/2013)
 18. Pekeliling Perkhidmatan JPA Bertarikh 07.11.2013, Perubahan Nama Dan Pindaan Syarat Lantikan Skim Perkhidmatan Pegawai Perancang Bahasa Dan Penolong Pegawai Perancang Bahasa (PP 29/2013)
 19. Pekeliling Perkhidmatan JPA Bertarikh 07.11.2013, Pindaan Skim Perkhidmatan Penolong Pegawai Perpustakaan ( PP 33/2013)
 20. Pekeliling Perkhidmatan JPA Bertarikh 07.11.2013, Tambahan Syarat Indeks Jisim Badan (Body Mass Index) Dalam Perbekalan Ukuran Fizikal (PP 35/2013)
 21. Pekeliling Perkhidmatan JPA Bertarikh 06.11.2013,Penambahbaikan Jadual Gaji Minimum - Maksimum Gred 1 hingga Gred 54 Di Bawah Sistem Saraan Malaysia (PP 36/2013)
 22. Pekeliling Perkhidmatan JPA Bertarikh

MESYUARAT LPU KALI KE- 91 BIL. 1/2014

 1. Pekeliling Perkhidmatan JPA Bertarikh Pemberian Subsidi Yuran Pengasuhan Taman Asuhan Kanak-Kanak Di Tempat Kerja Sektor Awam (PP 38/2013)
 2. Pekeliling Perkhidmatan JPA Bertarikh Penggabungan Skim Perkhidmatan Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Siswazah Dan Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Lepasan Diploma (PP 40/2013)
 3. Surat Edaran JPA Bertarikh Pengecualian Pembayaran Menggunakan Pesanan Kerajaan Bagi Kemudahan Perlindungan Insurans Kesihatan Kepada Pegawai Perkhidmatan Awam Yang Berada Di Luar Negara Atas Urusan Persendirian (SE19122013)

MESYUARAT LPU KALI KE- 92 BIL. 2/2014

 1. Pekeliling Perkhidmatan JPA Bertarikh 05.02.2014, Bantuan Upah Jahit (PP 1/2014)

MESYUARAT LPU KALI KE- 93 BIL. 3/2014

-

MESYUARAT LPU KALI KE- 94 BIL. 4/2014

 1. Pekeliling Perkhidmatan JPA Bertarikh 02.07.2014, Skim Perkhidmatan Pegawai Komunikasi Strategik (PP 2/2014)
 2. Pekeliling Perkhidmatan JPA Bertarikh 07.07.2014, Bantuan Khas Kewangan Tahun 2014     (PP 3/2014)
 3. Pekeliling Perkhidmatan JPA Bertarikh 19.08.2014, Pindaan Skim Perkhidmatan Penolong Pemelihara Hutan, Renjer Hutan, Pengawas Hutan, Pembantu Operasi Dan Pembantu Awam (PP 4/2014)

MESYUARAT LPU KALI KE- 95 BIL. 5/2014

-

MESYUARAT LPU KALI KE- 96 BIL. 6/2014

 1. Pekeliling Perkhidmatan JPA Bertarikh 05.12.2014, Imbuhan Tahunan Dan Bayaran Khas Prestasi Tahun 2014 (PP 6/2014)

MESYUARAT LPU KALI KE- 97 BIL. 1/2015

 1. Pekeliling Perkhidmatan JPA Bertarikh 01.01.2005, Dasar Latihan Sumber Manusia Sektor Awam (PP 6/2015)
 2. Pekeliling Perkhidmatan JPA Bertarikh 19.12.2014,Kemudahan Cuti Menjaga Anak (PP 5/2014)
 3. Surat Pekeliling Perkhidmatan JPA Bertarikh 31.12.2014, Perubahan Penetapan Gaji Permulaan Berikutan Penambahbaikan Skim Perkhidmatan Tahun 2013 dan Penambahbaikan Jadual Gaji Minimum – Maksimum Di Bawah Sistem Saraan Malaysia (SPP 1/2014)
 4. Surat Pekeliling Perkhidmatan JPA Bertarikh 06.01.2015, Pindaan Tarikh Bayaran Bagi Imbuhan Tahunan Dan Bayaran Khas Prestasi Tahun 2014 (SPP 1/2015)
 5. Surat Edaran JPA Bertarikh 04.02.2015, Pelaksanaan Penambahbaikan Peraturan Permohonan Perbelanjaan Kemudahan Perubatan Di Bawah Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 21 Tahun 2009 Bagi Pembekalan Alat Bantu Penglihatan Terhad Disenaraikan Sebagai Alat Bantuan Perubatan (
 6. Pekeliling Perkhidmatan JPA Bertarikh 11.2.2015, Dasar Dan Prosedur Pelepasan Jawatan dan Peletakan Jawatan (PP 1/2015)

MESYUARAT LPU KALI KE- 98 BIL. 2/2015

 1. Pekeliling Perkhidmatan JPA Bertarikh 18.6.2015, Bantuan Khas Kewangan Tahun 2015 (PP 3/2015)
 2. Pekeliling Perkhidmatan JPA Bertarikh 19.06.2015, Kemudahan Cuti Tanpa Rekod Bagi Urusan Kematian Ahli Keluarga Terdekat (PP 4/2015)

MESYUARAT LPU KALI KE- 99 BIL. 3/2015

 1. Surat EdaranJPA Bertarikh 12 Jun 2015, Waktu Bekerja Pada Bulan Ramadan (

* menggunapakai Surat Pekeliling Pendaftar Bil. 2 Tahun 2012

MESYUARAT LPU KALI KE- 100 BIL. 4/2015

-

MESYUARAT LPU KALI KE- 101 BIL. 5/2015

 1. Pekeliling Perkhidmatan JPA Bertarikh 20.08.2016, Kemudahan Perlindungan Insurans Kesihatan Kepada Pegawai Perkhidmatan Awam Yang Berada Di Luar Negara Atas Urusan Persendirian (PP 6/2015)
 2. Pekeliling Perkhidmatan JPA Bertarikh 11.09.2015, Imbuhan Tetap Perumahan Bagi Perkhidmatan Awam Persekutuan (PP 8/2015)
 3. Surat Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam Bertarikh 14.5.2015, Panduan Pelaksanaan Program Turun Padang Sektor Awam (SPKPA 1/2015) 

MESYUARAT LPU KALI KE- 102 BIL. 6/2015

 1. Pekeliling Perkhidmatan JPA Bertarikh 23.11.2015, Pemberian Khas Tahun 2015 (PP 10/2015)

 2. Pekeliling Perkhidmatan JPA Bertarikh 23.11.2015, Kadar Kelayakan Kemudahan Cuti Rehat Tahunan Bagi Pegawai Perkhidmatan Persekutuan (dipanjangkan ke Pihak Berkuasa Berkanun)(PP 11/2015)

 3. Pekeliling Perkhidmatan JPA Bertarikh 23.11.2015, Pelaksanaan Dasar Pemisah (Exit Policy) Bagi Pegawai Berprestasi Rendah Dalam Perkhidmatan Awam (PP 7/2015)

MESYUARAT LPU KALI KE- 103 BIL. 1/2016

 1. Surat EdaranJPA Bertarikh 11 Januari 2016, Penurunan Kuasa Melulus Pengecualian Peraturan Penanggungan Kerja Perkhidmatan Awam (Surat Edaran JPA.BK(S)256/6/36 (25))

MESYUARAT LPU KALI KE- 104 BIL. 2/2016

 1. Surat EdaranJPA Bertarikh 08.03.2016, Penangguhan Penguatkuasaan Pelaksanaan Dasar Berkursus Tujuh Hari Setahun Bagi Anggota Perkhidmatan Awam (

MESYUARAT LPU KALI KE- 105 BIL. 3/2016

 1. Pekeliling Perkhidmatan JPA Bertarikh 15.04.2016, Rasionalisasi Skim Perkhidmatan Bagi Perkhidmatan Awam Persekutuan Di Bawah Sistem Saraaan Malaysia (PP 1/2016)

MESYUARAT LPU KALI KE- 106 BIL. 4/2016

1)     

BIL TAJUK PEKELILING PP/SPP/SE SUMBER
200

Akta Rahsia Rasmi 1972 (Akta 88)

                    

Undang-Undang Malaysia Akta 88 / Tahun 1972 Jabatan Perdana Menteri
201 Peraturan Pemeliharaan Rekod-Rekod Kerajaan Surat Pekeliling Am Bil 1/1997 Ketua Setiausaha Negara
202 Pengumpulan dan Pemeliharaan Surat-surat Persendirian Penjawat Tinggi Kerajaan di Arkib Negara Malaysia Surat Pekeliling Am Bil. 1 Tahun 2003 Jabatan Perdana Menteri
203

Akta Arkib Negara 2003 (Akta 629)

Undang-Undang Malaysia Akta 629 / Tahun 2003 Arkib Negara
204

Garis Panduan Mengenai Tatacara Penggunaan Internet Dan Mel Elektronik Di Agensi-Agensi Kerajaan

Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam Bilangan 1 Tahun 2003 Jabatan Perdana Menteri
205

Garis Panduan Pengelasan & Pengelasan Semula Mengikut Akta Rahsia Rasmi 1972 dan Surat Pekeliling Am Bil. 2 Tahun 1987

28 November 2005 Jabatan Perdana Menteri
206 Arahan Teknologi Maklumat, Bab IV – Pengurusan Rekod Elektronik Tahun 2007 MAMPU
207 Dasar Pengurusan Rekod 8 April 2010 Arkib Negara
208 Dasar Penilaian dan Perolehan Rekod Awam Tahun 2012 Arkib Negara
209 Maklumat dan pendokumenan -Pengurusan rekod - Bahagian 1: Am(ISO 15489-1:2001, IDT) Malaysian Standard MS223-1:2015 (BM) / Tahun 2015 Jabatan Standard Malaysia, SIRIM Malaysia
210

Maklumat dan pendokumenan -

Pengurusan rekod - Bahagian 2:Garis panduan

Malaysian Standard MS223-2:2015 (BM) / Tahun 2015 Jabatan Standard Malaysia, SIRIM Malaysia
211 Garis Panduan Kawalan Dan Peraturan Keselamatan Memindah Fail-Fail, Dokumen-Dokumen, Maklumat-Maklumat Dan Bahan-Bahan Terperingkat - Jabatan Perdana Menteri

 

2. Penggunaan Semua Peraturan Kerajaan Yang Berkaitan KewanganSeperti di Lampiran 1 dan Lampiran 2

MESYUARAT LPU KALI KE- 106 BIL. 5/2016

 1. Pekeliling Perbendaharaan Malaysia Bil.7 Tahun 2001 (WP 6.3), Skim Ex-Gratia Bencana Kerja Bagi Anggota Perkhidmatan Awam

 logo baru     logo rasmi 20 tahun       upsi no.1 pendidikan

Who's Online

Kami mempunyai 21 pengunjung dan tiada ahli dalam talian

Kemaskini terakhir [date] © Hakcipta 2016 Universiti Pendidikan Sultan Idris
Paparan terbaik menggunakan Mozilla Firefox Versi 3+ dan Microsoft Internet Explorer Versi 8+ dengan resolusi skrin 1024 x 768
Universiti Pendidikan Sultan Idris, 35900 Tanjong Malim, Perak Darul Ridzuan | Tel : 05-4506000 | Faks : 0-4595429  

[Dasar Privasi] [Dasar Keselamatan] [Penafian] 

 

LOGO MS ISO 90012008

Hubungi Kami

Pejabat Pendaftar,
Aras 1, Bangunan Canselori
Kampus Sultan Abdul Jalil Shah,
Universiti Pendidikan Sultan Idris,
35900 Tanjong Malim,
Perak, Malaysia

Tel: 05 450 6444
Fax: 05 459 5429
E-mail : pendaftar@upsi.edu.my